Oferta - Architekt WOLF

Zapoznaj się z ofertą architekt Wolf, zobaczy czym się zajmujemy.

-projekt domów jednorodzinnych
-projekt domów wielorodzinnych
-projekt pensjonatów
-projekt osiedl
-pomoc z rzeczoznawcami
-pomoc w dokumentacji
-analiza urbanistyczna
-analiza chłodności terenu

-pomoc w administracji takiej jak:
      -formalności urzędowe
      -mapy
      -pozwolenia
      -wnioski
      -pomiary geodezyjne
      -pomiary gruntu
-wizualizacja
-koncepcja architektoniczna

-projekt wykonawczy taki jak:
      -zagospodarowani
      -architektura
      -konstrukcja
      -instalacje
      -drogi
http://twoje-okna.com/

-pomoc w doborze wykonawcy
-projekty są opracowywane na modelu 3D w technologii BI

Architekci pracują w biurach projektów i pracowniach urbanistycznych, przedsiębiorstwach budowlanych, własnej pracowni architektonicznej, a także w wydziałach architektury i nadzoru budowlanego różnych urzędów.

Czym się zajmuje architekt


tworzenie koncepcji i ich weryfikacja z inspektorami nadzoru

uzyskiwanie pozwoleń na budowę
dbanie o zgodność powstającego budynku z projektem


Zakres obowiązków architekta wnętrz:
tworzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego określonego obiektu
ustalenie szczegółów dotyczących wyposażenia wnętrza – kolorystyki, oświetlenia, faktury, wzornictwa użytych materiałów
doradzanie klientom (np. sugerowanie przebudowy wnętrza)
opracowanie kosztorysu
nadzorowanie wykonania projektu
Wymagania

Aby zostać architektem, należy ukończyć studia na kierunku architektura. W przypadku architekta budowlanego po uzyskaniu dyplomu należy jeszcze ukończyć trzyletnią praktykę, potwierdzoną w specjalnym dzienniku praktyk wydawanym przez organ samorządu zawodowego. Po zdaniu egzaminu architekt uzyskuje uprawnienia i musi zapisać się do właściwej izby architektów, co wiąże się z opłacaniem comiesięcznej składki członkowskiej.
https://znany-ksiegowy.pl/lubelskie
https://znany-ksiegowy.pl/lodzkie
https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie